تولید محتوا

سئو سایت و ۱۰۰۱ کلمه

نکاتی ارزشمند از سئو سایت (قسمت اول) دامنه هایی که برای ۵ سال ثبت خواهند شد، به دامنه های یکساله ارجحیت دارند. اما این ارجحیت نزد گوگل برای رنکینگ و سئو سایت، فاکتور ضعیفی است. استفاده از کلمات کلیدی در نام دامنه با اهمیت است. بهتر آنست که کلمه کلیدی در ابتدای نام دامنه باشد.…