امنیت وردپرس

امنیت وردپرس چقدر است؟

سوال خوبی است، آیا وردپرس امنیت کافی دارد؟ چقدر می توان روی امنیت وردپرس حساب کرد؟ وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای رایگان و متن باز هست. در این تعریف کوتاه، سه ویژگی تعریف کردیم. هر سه ویژگی وردپرس یعنی سیستم مدیریت محتوا، رایگان و متن باز بودن، هر کاربری را از نظر امنیت به فکر…